Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

βινιέτες (3)haiku

the child carves a heart
on the morning’s tender skin
cherries kiss the snow


haiku
from “12 watercolors”
©
Βασίλης Πολύζος 1996

vignette 3
Ludwig Kozma /
Βασίλης Πολύζος
1921 / 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια: