Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Κ. Π. Καβάφης / ΙΘΑΚΗ / ITHACA


ΙΘΑΚΗ

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.ITHACA(the text in English translation
recited by Sean Connery)

As you set out for Ithaca
hope that your journey is a long one,
full of adventure, full of discovery.
Laistrygonians and Cyclops,
angry Poseidon do not be afraid of them:
you'll never find things like that on your way
as long as you keep your thoughts raised high,
as long as a rare sensation
touches your spirit and your body.
Laistrygonians and Cyclops,
wild Poseidon - you won't encounter them
unless you bring them along inside your soul,
unless your soul sets them up in front of you.
Hope that your journey is a long one.
May there be many summer mornings when,
with what pleasure, what joy,
you come into harbors seen for the first time;
may you stop at Phoenician trading stations
to buy fine things,
mother of pearl and coral, amber and ebony,
sensual perfume of every kind-
as many sensual perfumes as you can;
and may you visit many Egyptian cities
to learn and learn again from those who know.
Keep Ithaca always in your mind.
Arriving there is what youre destined for.
But do not hurry the journey at all.
Better if it lasts for years,
so that you are old by the time you reach the island,
wealthy with all you have gained on the way,
not expecting Ithaca to make you rich.
Ithaca gave you the marvelous journey.
Without her you would not have set out.
She has nothing left to give you now.
And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you.
Wise as you will have become, so full of experience,
You will have understood by then what these Ithacas mean...

video 1
Ο Βασίλης Πολύζος διαβάζει
την Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη

video 2
ITHACA
the poem by Kavafis (English translation)
recited by Sean Connery
with music composed by Vangelis Papathanasiou

Odyssey
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2013

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Γερβασίου του Θαυματοποιού / The Magician
Γερβασίου του Θαυματοποιού

Η ομιλία του Αιμιλίου Βλόγερ εις την αίθουσαν τελετών
του Πανεπιστημίου της Γάνδης επί τω θανάτω
του θαυματοποιού Γερβασίου του Τρίτου

(Ανάτυπον εκ της εφημερίδος«Ο Ταχυδρόμος της Διζιλάνδης»
της 10ης Απριλίου 1897)

«Διερωτώνται πολλοί τί εστερήθη η πόλις μας μετά
την εις Κύριον αποδημίαν του θαυματοποιού Γερβασίου
του Τρίτου. Την αστερόεσσαν μπέρταν και την ράβδον του;
Το μανδήλιον εξ ολοσηρικού υφάσματος το λειτουργούν
ως camera obscura; Τας εξερχομένας του υψηλού πίλου του
περιστεράς και τους κονίκλους, -ακαταλλήλους πάντως προς
βρώσιν; Την περικαλλή βοηθόν του Σεισοπυγίδα, bizarre déité,
brune come les nuits, η οποία ήδη, μετά το θλιβερόν συμβάν,
ανεζήτησε την τύχην της εις Αδριάνειον βαλλανείον;
Βεβαίως αυτά, αλλ’ ουχί μόνον.
Απωλέσαμεν άνθρωπον δυνάμενον να ανυψωθή δι’ αοράτου
μηχανισμού, δίκην αφανών πτερύγων, μέχρι του ύψους
επικλινούς στέγης και να παραμείνη αιωρούμενος εις το κενόν
επί μακρόν. Αλλά και η κάθοδος αυτού ήτο πάντοτε ασφαλής
και αδιατάρακτος, συνοδευομένη υπό βροχής  πυροτεχνημάτων,
ενθουσιωδών ποδοκρατημάτων και παιανισμών μικράς
ορχήστρας.
Σημειωθήτω δε, ότι η φήμη του δαιμονίου τούτου ανδρός
έφθασε μέχρι των εσχατιών του πλανήτου, ώστε ενέπνευσε
τον Αμερικανόν δημοσιογράφον Έδγαρ Πώην να συγγράψη
το φαντασιώδες άρθρον «
The Unparalleled Adventure of
One Hans Pfaall», έχων ως πρότυπον τας ανυψωτικάς
ικανότητας του εκλιπόντος -φεύ!- Γερβασίου!
Απωλέσαμεν άνθρωπον δυνάμενον να διαπερασθή εγκαρσίως
υπό ζεύγους ξιφών κατά την κοιλιακήν χώραν, χωρίς απώλειαν
και μιάς ρανίδος αίματος.
Το ακρίτως υποστηριζόμενον υπό τινων, ότι το θαυμαστόν
τούτο επίτευγμα θα πρέπη μάλλον να αποδοθή είς ομαδικόν
υπνωτισμόν των θεατών, απεκρούσθη ερρωμένως υπό του
εκ Βιέννης εγκρίτου ψυχιάτρου Σιγμούνδου Φρόυδ με
εμπεριστατωμένην μονογραφίαν φέρουσαν τον λακωνικόν
τίτλον «
Einführung in die actuellen Fragen des Hypnotismus:
eine Innenansicht aus den Beratungen zum qualitätsorientierte
Gesetzgebungesverfahren des Gervasiusproblemes»!

Αιωνία σου η μνήμη Γερβάσιε θαυματοποιέ!
Γαίαν έχοις ελαφράν!»

Γερβασίου του Θαυματοποιού
©Βασίλης Πολύζος 2010

The Magician
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου 2013
από τη σειρά
Emils Surreal World

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

2 αναγνώσεις: εικόνες καπνοπωλείουεικονες καπνοπωλείου

prego
μαζεψτε από τις ράγες
αυτά τα σκοτωμένα περιστέρια

κάποτε εδώ τα βαγονέτα
κουβαλούσαν σακιά τσιμέντο
κουβαλούσαν σακιά αλεύρι
κουβαλούσαν αλεσμένα κόκαλα φίλων
και τις Κυριακές κουβαλούσαν ορατόρια
moratoria

όμως αυτά είναι ιστορίες
του περασμένου αιώνος

beware of the iceman
beware of the virusman

ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα
για τον άδειο δρόμο των ενυπνίων μας
ανάμεσα στα τυφλά γοτθικά κτίρια
τα συγκλίνοντα έως εβδόμου ουρανού
όπου ραδιουργούν
οι μοχθηροί executives των πολυεθνικών

do not resist temptation
do not resist fumigation
keep off the grass

ας μιλήσουμε για το καπνοπωλείο
the tobacconist’s
αγγλικού κοινωνικού μυθιστορήματος
όπου η Φράνσις έχασε την αζήτητη παρθενιά της

όμως παρακαλώ μην ομιλείτε
κατά την ώρα της παράπλευρης παιδοκτονίας
ας ακούσουμε αυτό το μπιπ το ασταθές
κι ύστερα αυτόν το συριγμο
μιας ηλεκτρονικής ευθείας θανάτου
ad infinitum


εικόνες καπνοπωλείου
ένα ποίημα του Βασίλη Πολύζου
από το βιβλίο
μια δεύτερη ανάγνωση του ποιητή Κ*
και άλλα αμφίδρομα
ΑΠΟΠΕΙΡΑ 2008

2
video
ο Βασίλης Πολύζος διαβάζει
το ποίημα
εικόνες καπνοπωλείουτ

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

exposure / τα παιδιά στην ανακύκλωση των μετάλλων
Ο Βασίλης Πολύζος διαβάζει το ποίημα exposure
από το βιβλίο του 12+1 μοναχικά ποιήματα
έκδ. ΕΡΙΦΥΛΗ 2005


αφιερώνεται στο παιδί που χάθηκε
για το αντίτιμο του εισιτηρίου
ενός αστικού λεωφορείου

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Αχ, φίλε μου Ηλία!

-Αχ, φίλε μου Ηλία. Τι δουλειά έχεις να ασχολείσαι εσύ
με τους Τατσόπουλους και άλλους ηχηρούς παρόμοιους;
είπε ο Αιμίλιος.

εικόνα:
ο Ηλίας Κανέλλης με τον Βασίλη Πολύζο
στην παρουσίαση του ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
στη Στοά του Βιβλίου (5.5.2004)

Σημ.: ο διάλογος δεν έγινε σ' εκείνη
τη συνάντηση! Είναι σημερινός και
νοερός.
Β.Π.

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Βασίλης Πολύζος, excerpt (2) from nasciturus / The Eye
excerpt (2) from nasciturus
……………………………….
here he cometh
from the womb of darkness
εκ κοιλίας άδου
don’t trust him
the unrooted dead
the uprooted sailor
the potato magician
the sorcerer that never searched
the mamma of the soldati

save your soul
but in second thoughts
save the soles of your shoes

[a blitz in time saves nine
said bill to tony] 

laudate eum
in tympano et choro
laudate eum
in cordis et organo

he holds the strings of the purse
where your treasure is
where your blood pulses
this hermetic hermes
he sleeps oneeyedly at noon
and is hungry for new hatched babies
every morning

laudate eum
……………………………….

νέα ποιήματα
excerpt (2) from nasciturus
©
Βασίλης Πολύζος 7 Aug. 2013

The Eye
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
από τη σειρά
Emil’s Surreal World
2013

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Βασίλης Πολύζος, excerpt (1) from nasciturus / The Parade
excerpt (1) from nasciturus
……………………………..
tell me of the soft city
the sweet elusive city
that you may go around and around of
or down to its tender ways
to its raw back alleys
where the system streets cannot catch you
you know all the lies of the system streets
the lays and the stretches of the system streets
their shifty rules and their shifty eyes
their shifty poets
and their shifty murderers
you can elude them
before they could say jack robinson
or jack the ripper
you are the jack of all trades
master of all delusions
master of all illusions
you were born in that diaphanous cloud
beyond all mortal ages
within the foam of eternal seas
…………………………………….

νέα ποιήματα
excerpt (1) from nasciturus
©
Βασίλης Πολύζος 4 Aug. 2013

The Parade
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2013

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

ραστώνη με λεμόνι!
-Ποιος ευθύνεται για την κρίση;
ρώτησα τον Αιμίλιο.
-Οι Κροίσοι,
είπε.

© Βασίλης Πολύζος 2.8.2013