Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

haiku on haiku
haiku on haiku

on high cupolas
fly seventeen syllables
slit eyed blossoms


haiku on haiku
© Vasilis Polyzos 2014

haiku
an image by Vasilis Polyzos
2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: