Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Emil's Fragmenta (5)
fragmentum 5
από το ποίημα
«άμωμοι εν οδώ»
Βασίλης Πολύζος,
DIZZILAND
Εριφύλη 2001


emils subreal world 5
“ο σκηνοθέτης κι ο χρόνος»
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου 2014
Δεν υπάρχουν σχόλια: