Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Emil's Fragmenta (4)
fragmentum 4
από το ποίημα
«ακολουθία των Ωρών»
Βασίλης Πολύζος, DIZZILAND 
Εριφύλη 2001 

emil’s subreal world 4
σκοτεινή Αφροδίτη»
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: