Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Βασίλης Πολύζος / μια άλλη εκδοχή για τον Ελπήνορα / Elpenor from a new angle

δίγλωσσο decadent 

 πέρασε την έκλυτη ζωή του
barking up the wrong skirts!


δίγλωσσο decadent

 ©Βασίλης Πολύζος 2013

Κίρκη και Ελπήνωρ
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: