Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

beats 'n' bites! - 6 haikus by Herman Van Rompuy
HERMAN VAN ROMPUY*
  6 haikus

On the seasons

In a nearby ditch
toads mating passionately
inaugurate spring.

A moment of reflection

Birds in concert,
one sings above all others.
I don't know its name.

Mother

Are you mute forever?
Are flesh and blood extinct?
I will be your grave.

Water

Puddles wait
for warmth to evaporate.
Water becomes a cloud.

Light
Light on the sea is
brighter than on land.
Heaven is breathing.

Time
Life is sailing
on the sea of time but
only the sea remains.Εικόνα:
A Portrait of Herman as a High-flown Haiku Poet
εικαστική ζαβολιά του Βασίλη Πολύζου

*
Ο Χέρμαν Βαν Ρόμπαϊ είναι  ο Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: