Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

T.S. Eliot / Βασίλης Πολύζος: ο θάνατος ως παρήχηση

T.S. ELIOT
Death by Water*

Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, 
Forgot the cry of gulls, and the deep sea swell
And the profit and loss.
                                       A current under sea
Picked his bones in whispers.  As he rose and fell
He passes the stages of his age and youth
Entering the whirlpool.
                                      Gentile or Jew
O you who turn the wheel and look windward,
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you.

T.SELIOT/ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
Θάνατος από πνιγμό**

Φληβάς ο Φοίνικας, δεκαπέντε μέρες πεθαμένος, 
Λησμόνησε την κραυγή των γλάρων, και το φούσκωμα του βαθιού πελάγου
Και το κέρδος και τη ζημιά.
                        Κάτω απ’ τη Θάλασσα ένα ρέμα 
Έγλειψε τα κόκαλά του ψιθυρίζοντας. Μ’ ανεβοκατεβάσματα
Πέρασε τα στάδια των γερατειών του και της  νιότης του
Μπαίνοντας μέσα στη ρουφήχτρα.
                        Εθνικέ ή Εβραίε
Ω εσύ που γυρίζεις το τιμόνι κοιτάζοντας προς τον αγέρα,
Στοχάσου το Φληβά, που ήταν κάποτες όμορφος κι αψηλός σαν εσένα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
Death by Air***

ήχοι
πίσω από θολό πράσινο γυαλί
ήχοι μέσα από ύφασμα δαμασκηνό
ραμμένο στα χείλη
για να πούμε το βαθύ αίμα
το βαθύ σκοτάδι
φτάνουμε στον άναρθρο λόγο
με τον αγέρα σε κάθε σχισμή της γλώσσας
άλλο ακρωτήρι δε γίνεται

διαβάζοντας
καρκινικές επιγραφές τανάπαλιν
θα θέλαμε να θυμόμαστε το θάνατο
ως παρήχηση
mit minen funf fingirin
funvi undi funfzic engili
άφησα τα πανάρχαια σύμβολα
να φρουρούν το μέλλον
κουκουβάγια βαλσαμωμένη
aequitas
aequus χλωρός
ειρήνη πάσι
βγήκα στο δρόμο κλεισμένος
σ’ αυτό το μοναδικό δέντρο
παίζω με τα φύλλα μου
με μυριάδες δάχτυλα
μια συγχορδία ωστικών κυμάτων

*T.S. ELIOT, The Waste Land (1922), Death by Water
**T.S. ELIOT,  Η Έρημη Χώρα,  Θάνατος από πνιγμό
 Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, 
***ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ, Death by Air
Το ταξίδι του Αιμίλιου στην Έρημη Χώρα
ΕΡΙΦΥΛΗ 2008

ο θάνατος στην Έρημη Χώρα
μετείκασμα του Βασίλη Πολύζου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: