Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

nullum crimen!
ΝΟΜΙΚΙΣΜΟΙ

nullum crimen, nulla poena sine lege
τουτέστιν

de lege ferenda
ουίσκι με μέντα!
de lege lata

αυγά μελάτα!

de lege ferenda
ποιημάτιον του Βασίλη Πολύζου
©2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: