Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

the bilingual poems / inter alia

inter alia

on the stroke of twelve came the surveyor
as usual and
as expected

despite that
we had neglected
to sweep the blood off the stairhead

the hatstand in the hallway
exposed to the argus-eyed mirror
was trying to hide its guilt
under four hats

the fox-terrier panic-stricken
followed us at heel
howling lord have mercy

be that as it may at the last moment
we managed to push the winds pell mell
into the wardrobe of the bedroom
thus conjuring an illusion of calm

the spacious drawing-room
locked in its past post-mortem
smelt of kavafis

egyptian tobacco
and the myopic eyeglasses on the table
had corrupted the ethos of the books

in the presence of all concerned
the bailiff laid his hands on a treatise
octavo size
entitled mons veneris

he leafed through it salivating glosses
in the margins of the pages
inter alia

a.  aphrodite on the frontispiece
     raising a white flag
b.  pretty woman
     pretty pretty woman
c.  your two breasts
     resemble twin cubs of deer
     feeding among lilies
d.  sex specialis derogat sex generali

on the stroke of five to twelve
we set on the way to Ithacainter alia 
the version in english

από τα ποιήματα προς ρωμαίους
©
Βασίλης Πολύζος 2002-2003

Σημείωση:
το ομότιτλο ποίημα inter alia στα ελληνικά
αναρτήθηκε στο
emiliusx.blogspot.com 
στις 18.7.2011
και 9.8.2014

εικόνα
inter alia
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: