Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

anticipation of Amphipolis riddle? see this blog's posting of 6 December 2013 below!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2013

Βασίλης Πολύζος, excerpt (5) from nasciturus / questions & answers
excerpt (5) from nasciturus
………………………………………

don’t you ask random questions
questions are pregnant amoebae
questions multiply and divide incessantly
three heads for the one cut
ten heads for the one burnt
the birth of an answer breeds another question
demanding justification
nasciturus pro jam nato habetur
its share of death
as the wise raw man said
answers are eternal additions and subtractions
looming behind marble sepulchers
leaving only darkness in their inverse wake
traumata with countless solutions and none

……………………………………..

νέα ποιήματα
excerpt (5) from
 nasciturus
©
Βασίλης Πολύζος 2013
questions
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου 
2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: