Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Emil's Fragmenta (3)
fragmentum 3
από το ποίημα «καθρέφτες»
προς ρωμαίους
©Βασίλης Πολύζος 2002-2003

emil’s subreal world 3
“cracked mirror”
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: