Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Emil's Fragmenta (1)
fragmentum 1
από το ποίημα "κιτς"
μια δεύτερη ανάγνωση του ποιητή Κ*

εικαστική σύνθεση
emil's subreal world 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: