Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Disillusioned Haiku

Disillusioned Haiku

Rock bottom ever
For Nobel Nominations
Oh dear Kitty!

Disillusioned Haiku
©Vasilis Polyzos 2015

Portrait of Poetess K.
an image by Vasilis Polyzos 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: