Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

VOLA COLOMBA ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΝ
VOLA COLOMBA ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΝ

Πήγε στην πλατεία
κάθισε σ’ ένα παγκάκι
και βάλθηκε να φωτογραφίζει σκούρα περιστέρια
περιστοιχίζοντα ένα και μόνον λευκό
κάτασπρο είναι αλήθεια
πράγμα το οποίο τον συνεκίνησε σφόδρα
εξ αιτίας παλαιού λατινογενούς άσματος
που άγνωστο για ποιο λόγο
του έφερε στο νου τον ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκον
ενώ εσκέπτετο Εγγονόπουλον
αλλά και τον αυτοκράτορα Μαξιμιλιανόν του Μέχικο
επιπλέον και Αρχιδούκα της Αυστρίας
απευθυνόμενος λοιπόν προς την λευκή αθώα περιστερά
της είπε σε ύφος εγκάρδιο μεν αλλά και απρεπές
βόλα μωρέ κολόμπα βόλα βόλα
μετ’ ολίγον δε και ενώ διετέλει σε πλήρη σύγχυση
μεταξύ Μπολίβαρ και Μπενίτο Χουάρες ποιος ήτο ποιος
μόλις παρακάμπτων τον Μπενίτο Μουσολίνι λόγω ημέρας
διότι δυστυχώς τον είχαν πάρει και τα χρόνια
ένα δάκρυ έπεσε από τον δεξιόν οφθαλμόν του καταγής
πάντως ένα δεύτερο εκ του αριστερού επρόλαβε να το σφουγγίσει
με το ανάστροφον της παλάμης του
ο καλός αυτος άνθρωπος
δηλονότι και ωραίος και έλληνας
προσέτι γνωστός δια την απέραντον ευρυμάθειάν του
εις τον οποίον αποδίδονται πολλαί εμβριθείς σημειώσεις
πατριωτικαί επί παντός επιστητού
αποστελλόμεναι δια συστηματικής αλληλογραφίας
προς επαρχιακάς εφημερίδας
ενίοτε και δια λευκής ταχυδρομικής περιστεράς.

Vola Colomba Επετειακόν
© Βασίλης Πολύζος 26/10/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: