Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

From "Emil The Facebookman's Diary (1)

Emil The Facebookman's Diary

Σάββατο 20 Δεκ., ώρα limbo (the Caribbean way)
a very short story
ξύπνησε πολύ νωρίς

- ες αύριον ο ύπνος, είπε
άρχισε να γυρίζει τις λέξεις μέσα έξω
- κάτι κρύβεται στη φόδρα τους, μουρμούριζεvery short story

©Βασίλης Πολύζος 2014

cryptogram
εικαστικό του Βασίλη Πολύζου
2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: