Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ / T.S. ELIOT / Η ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ: Η ταφή του νεκρού, απόσπασμα (από τη μετάφραση του Γιώργου Σεφέρη)
video

T.S. ELIOT / Η ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ
Η ταφή του νεκρού, απόσπασμα
(από τη μετάφραση του Γιώργου Σεφέρη)
Διαβάζει ο Βασίλης Πολύζος

………………………………………………………………………

What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,
(Come in under the shadow of this red rock),
And I will show you something different from either
Your shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evening rising to meet you;
I will show you fear in a handful of dust.

………………………………………………………………………………

Ποιες ρίζες απλώνονται γρυπές, ποιοι κλώνοι δυναμώνουν
Μέσα στα πέτρινα τούτα σαρίδια; Γιε του ανθρώπου,
Να πεις ή να μαντέψεις, δεν μπορείς, γιατί γνωρίζεις μόνο
Μια στοίβα σπασμένες εικόνες, όπου χτυπάει ο ήλιος,
Και δε σου δίνει σκέπη το πεθαμένο δέντρο, κι ο γρύλος ανακούφιση,
Κι η στεγνή πέτρα ήχο νερού. Μόνο
Έχει σκιά στον κόκκινο τούτο βράχο,
(Έλα κάτω απ’ τον ίσκιο του κόκκινου βράχου),
Και θα σου δείξω κάτι διαφορετικό
Κι από τον ίσκιο σου το πρωί που δρασκελάει ξοπίσω σου
Κι από τον ίσκιο σου το βράδυ που ορθώνεται να σ’ ανταμώσει
Μέσα σε μια φούχτα σκόνη θα σου δείξω το φόβο.

………………………………………………………………………………………….

εικόνα
σπασμένη υδρία
μια ζωγραφιά του Βασίλη Πολύζου
200
4Δεν υπάρχουν σχόλια: