Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

The Grass is Always Singing for Doris / a requiem
Doris Lessing

Fable
“When I look back I seem to remember singing.
Yet it was always silent in that long warm room.
Impenetrable , those walls , we thought,
Dark with ancient shields.  The light
Shone on the head of a girl or young limbs
Spread carelessly. And the low voices
Rose in the silence and were lost as in water.
Yet, for all it was quiet and warm as a hand,
If one of us drew the curtains
A threaded rain blew carelessly outside.
Sometimes a wind crept, swaying the flames,
And set shadows crouching on the walls,
Or a wolf howled in the wide night outside,
And feeling our flesh chilled we drew together.
But for a while the dance went on -
That is how it seems to me now:
Slow forms moving calm through
Pools of light like gold net on the floor.
It might have gone on, dream-like, for ever.
But between one year and the next  – a new wind blew ?
The rain rotted the walls at last ?
Wolves’ snouts came thrusting at the fallen beams ?
It  is so long ago.
But sometimes I remember the curtained room
 And hear the far-off youthful voices singing.”

Doris Lessing
Fourteen Poems
Scorpion Press 1959

2 σχόλια:

ειρήνη είπε...

αγαπημένη Ντόρις Λέσινγκ

ΑιμίλιοςEmilius είπε...

απέραντη...the summer before and after the dark...ξαναγυρίζοντας πάντα στην αθωότητα!