Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

'Οπερες: Οι Παλιάτσοι του Leoncavallo κι οι Παλιάτσοι "κάτσε...να στις βάλω"!

VESTI LA GIUBBA
ή
Ridi, Pagliaccio

CANIO
Recitar! Mentre presso dal delirio
non so più quel che dico e quel che faccio!
Eppur è d'uopo... sforzati!
Bah! sei tu forse un uom?
Tu se' Pagliaccio!

Vesti la giubba e la faccia in farina.
La gente paga e rider vuole qua.
E se Arlecchin t'invola Colombina,
ridi, Pagliaccio... e ognun applaudirà!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto;
in una smorfia il singhiozzo e'l dolor...
Ridi, Pagliaccio, sul tuo amore in franto!
Ridi del duol t'avvelena il cor!

“vesti la giubba”
η γνωστή άρια του Canio- Pagliaccio
από την όπερα ‘Pagliacci”
του Ruggero Leoncavallo

εικόνα
Οι Παλιάτσοι κάτσε...να στις βάλω
εμπνευσμένο όσο και επίκαιρο
κολλάζ του Βασίλη Πολύζου 2013

Επιμύθιο και προβολή στο προσεχές μέλλον:
Ο τελευταίος στίχος της όπερας
La commedia è finita!

Δεν υπάρχουν σχόλια: